X
تبلیغات
IT

IT

ict

 

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ساعت ۱۹:۵۸ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(13)

آشنائی با زبان #C

مايكروسافت در مصاف با جاوا، بدنبال ارائه يك زبان كامل بود كه سايه جاوا را در ميادين برنامه نويسی كم رنگ تر نمايد. شايد بهمين دليل باشد كه #C را ايجاد كرد. شباهت های بين دو زبان بسيار چشمگير است. مايكروسافت در رابطه با ميزان استفاده و گسترش زبان فوق بسيار خوشبين بوده و اميدوار است بسرعت زبان فوق گستردگی و مقبوليتی به مراتب بيشتر از جاوا را نزد پياده كنندگان نرم افزار پيدا كند.

 

با توجه به نقش محوری اين زبان، از آن بعنوان مادر زبانهای برنامه نويسی در دات نت نام برده می شود. مورد فوق به تنهائی، می تواند دليل قانع كننده ای برای يادگيری اين زبان باشد، ولی دلايل متعدد ديگری نيز وجود دارد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

 

                                                                                            

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی

 

انجمن توليدكنندگان كامپيوتر اروپا (ECMA) زبان #C را در سوم اكتبر سال 2001 بعنوان يك استاندارد پذيرفته (ECMA-334) و بدنبال آن تلاش های وسيعی برای كسب گواهی ISO نيز انجام شده است. زبان فوق در ابتدا توسط شركت مايكروسافت و بعنوان بخشی از دات نت پياده سازی و بلافاصله پس از آن توسط شركت های اينتل، هيوليت پاكارد و مايكروسافت مشتركا، جهت استاندارسازی پيشنهاد گرديد.

 

زبان #C بگونه ای طراحی شده است كه نه تنها وابستگی به يك Platform خاص را ندارد، بلكه در اغلب موارد وابستگی RunTime نيز ندارد. كامپايلر #C می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحی و اجرا گردد. در برخی از نسخه های اوليه كامپايلر زبان فوق كه توسط برخی از شركت های جانبی ارائه شده است، كدهای #C را به بايت كدهای جاوا كمپايل می كنند. يكی از چنين كامپايلرهائی را می توان در سايت Halcyonsoft.com مشاهده نمود. بنابراين كدهای #C براحتی قابليت حمل بر روی محيط های متفاوت را دارا خواهند بود.

 

مشخصات تعريف شده زبان #C با ساير استاندارهای تعريف شده ECMA نظير (ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure) بخوبی مطابقت می نمايند. CLI قلب و روح دات نت و CLR(Common Language Runtime) است. اولين نسخه از كامپايلر زبان #C كه از CLI استفاده می كند، NET Framwork. مايكروسافت است.

 

با توجه به موارد گفته شده، مشخص می گردد كه اين زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حركت و با تاييد استانداردهای مربوطه از طرف انجمن های معتبر بين المللی و حمايت فراگير شركت های معتبر كامپيوتری در دنيا مسير خود را بسمت جهانی شدن بخوبی طی می نمايد.

 

                                                                              

#C چيست ؟

طراحان زبان #C با تاكيد و الگوبرداری مناسب از مزايای زبانهائی نظير ++C، C و جاوا و ناديده گرفتن برخی از امكانات تامل برانگيز و كم استفاده شده در هر يك از زبانهای فوق، يك زبان برنامه نويسی مدرن شی گراء را طراحی كرده اند. در مواردی، برخی از ويژگی های استفاده نشده و درست درك نشده در هر يك از زبانهای گفته شده، حذف و يا با اعمال كنترل های لازم بر روی آنها، زمينه ايجاد يك زبان آسان و ايمن برای اغلب پياده كنندگان نرم افزار بوجود آمده است. مثلا C و ++C می توانند مستقيما با استفاده از اشاره گرها عمليات دلخواه خود را در حافظه انجام دهند. وجود توانائی فوق برای نوشتن برنامه های كامپيوتری با كارائی بالا ضرورت اساسی دارد. اما در صورتيكه عملياتی اينچنين بدرستی كنترل و هدايت نگردند، خود می تواند باعث بروز مسائل (Bugs) بيشماری گردد.

 

طراحان زبان #C، با درك اهميت موضوع فوق، اين ويژگی را كماكان در آن گنجانده ولی بمنظور ممانعت از استفاده نادرست و ايجاد اطمينان های لازم مسئله حفاظت نيز مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از ويژگی فوق، برنامه نويسان می بايست با صراحت و به روشنی خواسته خود را از طريق استفاده از Keyword های مربوطه اعلان نمايند( فراخوانی يك توانائی و استفاده از آن).

 

#C بعنوان يك زبان شی گراء عالی است. اين زبان First-Class را برای مفهوم Property (Data Member) بهمراه ساير خصائص عمومی برنامه نويسی شی گراء حمايت می كند. در C و ++C و جاوا يك متد get/set اغلب برای دستيابی به ويژگی های هر Property استفاده می گردد. CLI همچنان تعريف Property را به متدهای get/ser ترجمه كرده تا بدين طريق بتواند دارای حداكثر ارتباط متقابل با ساير زبانهای برنامه نويسی باشد. #C بصورت فطری Events ، Declared Value، Reference Type ، Operator Overloading را نيز حمايت می كند.

                                                               

كد مديريت يافته

با استفاده از نسخه پياده سازی شده #C توسط مايكروسافت، می توان همواره كد مديريت يافته ای را توليد كرد. يك برنامه #C پس از كامپايل، بصورت برنامه ای در خواهد آمد كه شامل دستورالعمل های تلفيق شده ( CIL (Common Intermediate Language است (درست بر خلاف دستورالعمل های مختص يك ماشين خاص). CIL (گاها با نام MSIL(Microsoft Intermediate Language) با به اختصار IL نيز ناميده می شود ) ، در مفهوم مشابه بايت كدهای جاوا بوده و شامل مجموعه ای از دستورالعمل های سطح پايين قابل فهم توسط تكنولوژی مبتنی بر CLI نظير CLR مايكروسافت خواهد بود. اين برنامه ها بدين دليل كد مديريت يافته، ناميده می شوند كه CLR مسئوليت تبديل اين دستورالعمل ها به كدهای قابل اجرا برروی ماشين و ارائه اغلب سرويس های اساسی برای كدينگ نظير : Garbage Collection، مديريت Heap و عمر مفيد يك Object و يا Type Verification را فراهم می كند.

 

روش يادگيری #C

يادگيری اين زبان برای افراديكه دارای سابقه آشنائی با يكی از زبانهای برنامه نويسی ++C، C و يا جاوا باشند كار مشكلی نخواهد بود، حتی افراديكه دارای آشنائی اوليه با جاوااسكريپت و يا ديگر زبانهای برنامه نويسی نظير ويژوال بيسك می باشند، امكان پذير و راحت خواهد بود. برخی از برنامه نويسان حرفه ای بر اين باور هستند كه #C نسبت به VB.NET با اقبال بيشتر و سريعتری مواجه خواهد شد، چراكه #C نسبت به ويژوال بيسك خلاصه تر است. حتی برنامه های بزرگ و پيچيده ای كه توسط #C نوشته می گردند خواناتر، كوتاه و زيبا خواهند بود. برخی از ويژگی های ارائه شده در #C نظير Unsigned Integer، Operator OverLoading و امنيت بيشتر Type ها، در VB.NET وجود نداشته و اين امر می تواند دليلی بر فراگيرتر شدن #C نسبت به VB.NET نزد برنامه نويسان با تجربه باشد.

 

برای يادگيری هر يك از زبانهای حمايت شده در دات نت، می بايست از BCL (Basic Class Library) مربوط به NET Framework. شروع كرد. #C خود صرفا دارای ۷۷ کلمه کليدی يا Keyword بوده كه برای اكثر برنامه نويسان غريب نخواهند بود. در مقابل BCL، دارای ۴۵۰۰ كلاس و تعداد بيشماری متد و Property است كه برنامه نويسان #C، می توانند از آنها برای انجام عمليات دلخواه خود استفاده نمايند. شايد يكی از مسائل قابل توجه جهت يادگيری اين زبان برای برخی از برنامه نويسان حرفه ای عدم وجود برخی از ويژگی ها و امكاناتی باشد كه در گذشته و از طريق ساير زبانهای استفاده شده، بخدمت گرفته می شدند. مثلا عدم وجود امكاناتی جهت توارث چندگانه (MI) سلسله مراتبی يك شئ.

 

خلاصه                                                                        

بدون شك فراگيری و تسلط بر زبان #C بمنزله كسب يك پتانسيل با ارزش بوده كه ثمرات آن برای برنامه نويسان در حال و آينده ای نه چندان دور بيشتر هويدا خواهد شد. استاندارد بودن و وجود كتابخانه ای مملو از كلاس اين اطمينان را بوجود خواهد آورد كه با فراگيری زبان فوق و كسب، مهارت های لازم، به يك توانائی فرا محيطی جديد دست پيدا خواهيم كرد كه امكان استفاده از آن بر روی محيط های متفاوت وجود خواهد داشت. ويژگی ها و قابليت های بيشمار اين زبان از جمله دلايل قانع كننده ديگری است كه فراگيری آن را توجيه پذير و منطقی می كند.

 


این تاپیک رو برای علاقه مندان به دنیای برنامه نویسی گذاشتم تا یک استارت کوچیکی باشه برای ورود به دنیای برنامه های شئ گرا
+ نوشته شده در ۷/۳/۱۳۸۷ساعت ۲۰:۳۶ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

سواد اینترنتی

                           

ديگر وقتش رسيده که در همه جاي دنيا علوم رايانه به شکل واحد تدريس شود
 

 
در مورد كامپيوتر و فناوري به معناي عام، شكاف دانش زيادي در مردم وجود دارد. من سيستم آموزشي و همين‌طور شركت‌هاي بزرگ كامپيوتري را مقصر مي‌دانم كه كار زيادي در مورد تشويق عموم مردم به دانستن خطرات محيط محاسباتي نكرده‌اند. چند نفر از مردم مي‌دانند كه برنامه‌ها چطور قابل هك شدن هستند؟ فرض كنيم شما مي‌دانيد. خالة شما هم مي‌داند، دوست شما چطور؟ من شك دارم.
دو مسئلة دخيل در اين امر وجود دارند.
مثال نخست، در اروپاي شرقي اتفاق افتاد. در آنجا يك بچه، سيستم حمل و نقل محلي را هك كرده‌ بود. او با استفاده از ريموت كنترل تلويزيون، سيگنال‌هاي مورد استفاده توسط قطارها را كه باعث تغيير ريل آنها مي‌شد، به دست آورده بود. در حالي كه او اين سيستم را به بازي گرفته بود، چهار قطار با هم تصادف كردند و چند جراحت نيز به‌وجود آمد.


علت اين رخداد، اين بود كه افرادي كه سيستم را در دست داشتند، هرگز احتمال ندادند كه ممكن است كسي بتواند چنين كاري انجام دهد- شايد خود آنها هم از رموز كار آگاهي نداشتند. مثال ديگر، در CES رخ داد. در آنجا يك نفر از يك ريموت كنترل براي خاموش كردن تمام دموهاي اين نمايشگاه استفاده كرد.
هيچ كسي براي جلوگيري كردن از اين وقايع فكري نمي‌كند- اگر هم فكري بكند، از مهارت كافي براي اعمال تدابير امنيتي برخوردار نيست. مردم! بدانيد كه هر چيزي قابل هك شدن است.
                                                                   

نبود درك تكنولوژيكي، محدود به علوم كامپيوتر و اعمال تدابير امنيتي در برابر هكرها نيست. به طرز رانندگي كردن مردم نگاه كنيد. معلوم مي‌شود كه آنها هرگز درس فيزيك را نگذرانده‌اند: آنها با سرعت زياد مي‌رانند و يك مرتبه ترمز مي‌كنند؛ بدون اين كه بدانند اتومبيل را نمي‌توان با اين سرعت، در يك فاصلة كوتاه متوقف كرد. به همين دليل است كه در همه جا شاهد تصادفاتي هستيم كه اتومبيل پشتي به اتومبيل جلويي زده است.
مردم عادي چيزي از خطرات ذاتي گاز طبيعي، الكتريسيتة ساكن، رعد و برق، يا هر چيز ديگر نمي‌دانند. هيچ‌يك از اين‌ها در دانشگاه‌ها آموزش داده نمي‌شوند. بايد به دانشجو ياد داد كه چگونه ماليات بر درآمد را محاسبه كند، چگونه ترازنامه تنظيم كند، و چگونه اتومبيل تعمير كند. كلاس‌هاي اخلاق، بهداشت، اقتصاد خانگي، خريد، و ... بايد برگزار شوند. تمام اين‌ها، در كنار كلاس‌هاي فيزيك و درس‌هاي تخصصي بايد برگزار شوند.
مردم در مورد خواننده‌ها بيشتر مي‌دانند تا امور ديگر. بچه‌ها در مورد سم و بيماري‌ها چيزي نمي‌دانند، نمي‌دانند كه هنگام عطسه بايد جلوي دهان‌شان را بگيرند يا اين كه از گوش‌شان محافظت كنند. (صبر كنيد و ببينيد كه 20 سال ديگر، اپل در مورد آسيب رساندن به گوش افراد، تحت چه پي‌گردهاي قانوني‌اي قرار خواهد گرفت.)
حتي در زمينة فناوري هم افراد كمي هستند كه از آن سر در مي‌آورند و در اينجا است كه از نبود دانش عمومي شگفت‌زده مي‌شويم. شايد انتظار ديگري هم نبايد داشته باشيم.
براي نمونه، بعضي از كاربران كامپيوتري سن‌شان 25 تا 45 سال است و نمي‌توانند با گوگل به جست‌وجو بپردازند و دوست هم ندارند كه كسي به آنها ياد بدهد. آنها در دهة گذشته در كجا پنهان شده بودند؟ آيا مدارس معمولاً كامپيوتر درس نمي‌دهند؟ اين درسي است كه هر كسي در دبيرستان آن را ياد مي‌گيرد و پيش‌نياز دانش‌آموختگي به‌شمار مي‌رود.
                                               
آموزش بسيار مهم است و هرگز براي شروع كردن دير نيست. دست كم يك سال آموزش كامپيوتر مي‌تواند فوايد زيادي داشته باشد. بله، بسياري از اين افراد مي‌توانند وقت‌شان را در فيس‌بوك يا ماي‌اسپيس بگذرانند، اما چه كار ديگري بلد هستند؟ بچه‌مدرسه‌اي‌ها كارهاي زيادي بلدند (از جمله سوءاستفاده از سيگنال‌هاي حمل و نقل عمومي با استفاده از يك ريموت كنترل تلويزيون)، اما ديگران بايد آموزش بينند و حتي تنها يك واحد درسي هم مي‌تواند بسيار راه‌گشا باشد.
اگر در مدرسه، درس كامپيوتر به‌خوبي آموزش داده شود، مي‌تواند در بالا بردن دانش عمومي، نقش زيادي داشته باشد. يكي از فوايد آموزش صحيح، به‌اشتراك‌گذاري اطلاعات در ميان آموزگاران و دانش‌آموزان است؛ زيرا همة ما مي‌دانيم امروزه بچه‌ها در مورد فناوري، مي‌توانند چيزهاي زيادي به ما بياموزند. دانش بايد در ميان همه تقسيم شود.
سواد عمومي كامپيوتر- براي هر كسي- بايد به يك اولويت تبديل شود.

          


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ساعت ۱۲:۲۵ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(3)

ديواره آتشين (Fire wall)

 

                                                        

ديواره آتشين (Fire wall) سيستمى است بين كاربران يك شبكه محلى و يك شبكه بيرونى (مثل اينترنت) كه ضمن نظارت بر دسترسى ها، در تمام سطوح، ورود و خروج اطلاعات را تحت نظر دارد. بر خلاف تصور عموم كاربرى اين نرم افزارها صرفاً در جهت فيلترينگ سايت ها نيست. براى آشنايى بيشتر با نرم افزارهاى ديواره هاى آتشين، آشنايى با طرز كار آنها شايد مفيدترين راه باشد. در وهله اول و به طور مختصر مى توان گفت بسته هاى TCP/IP قبل و پس از ورود به شبكه وارد ديواره آتش مى شوند و منتظر مى مانند تا طبق معيارهاى امنيتى خاصى پردازش شوند. حاصل اين پردازش احتمال وقوع سه حالت است: ۱- اجازه عبور بسته صادر مى شود. ۲- بسته حذف مى شود.۳- بسته حذف مى شود و پيام مناسبى به مبدا ارسال بسته فرستاده مى شود.

• ساختار و عملكرد
با اين توضيح، ديواره آتش محلى است براى ايست بازرسى بسته هاى اطلاعاتى به گونه اى كه بسته ها براساس تابعى از قواعد امنيتى و حفاظتى پردازش شده و براى آنها مجوز عبور يا عدم عبور صادر شود. همانطور كه همه جا ايست بازرسى اعصاب خردكن و وقت گير است ديواره آتش نيز مى تواند به عنوان يك گلوگاه باعث بالا رفتن ترافيك، تاخير، ازدحام و بن بست شود.
از آنجا كه معمارى TCP/IP به صورت لايه لايه است (شامل ۴ لايه: فيزيكى، شبكه، انتقال و كاربردى) و هر بسته براى ارسال يا دريافت بايد از هر ۴ لايه عبور كند بنابراين براى حفاظت بايد فيلدهاى مربوطه در هر لايه مورد بررسى قرار گيرند. بيشترين اهميت در لايه هاى شبكه، انتقال و كاربرد است چون فيلد مربوط به لايه فيزيكى منحصر به فرد نيست و در طول مسير عوض مى شود. پس به يك ديواره آتش چند لايه نياز داريم.
سياست امنيتى يك شبكه مجموعه اى از قواعد حفاظتى است كه بنابر ماهيت شبكه در يكى از سه لايه ديواره آتش تعريف مى شوند. كارهايى كه در هر لايه از ديواره آتش انجام مى شود عبارت است از:
۱- تعيين بسته هاى ممنوع (سياه) و حذف آنها يا ارسال آنها به سيستم هاى مخصوص رديابى (لايه اول ديواره آتش) ۲- بستن برخى از پورت ها متعلق به برخى سرويس ها مثلTelnet، FTP و... (لايه دوم ديواره آتش) ۳- تحليل برآيند متن يك صفحه وب يا نامه الكترونيكى يا .... (لايه سوم ديواره آتش)

              
در لايه اول فيلدهاى سرآيند بسته IP مورد تحليل قرار مى گيرد:
آدرس مبدأ: برخى از ماشين هاى داخل يا خارج شبكه حق ارسال بسته را ندارند، بنابراين بسته هاى آنها به محض ورود به ديواره آتش حذف مى شود.
آدرس مقصد: برخى از ماشين هاى داخل يا خارج شبكه حق دريافت بسته را ندارند، بنابراين بسته هاى آنها به محض ورود به ديواره آتش حذف مى شود.
IP آدرس هاى غيرمجاز و مجاز براى ارسال و دريافت توسط مدير مشخص مى شود.
شماره شناسايى يك ديتا گرام تكه تكه شده: بسته هايى كه تكه تكه شده اند يا متعلق به يك ديتا گرام خاص هستند حذف مى شوند.
زمان حيات بسته: بسته هايى كه بيش از تعداد مشخصى مسيرياب را طى كرده اند حذف مى شوند.
بقيه فيلدها: براساس صلاحديد مدير ديواره آتش قابل بررسى اند.
بهترين خصوصيت لايه اول سادگى و سرعت آن است چرا كه در اين لايه بسته ها به صورت مستقل از هم بررسى مى شوند و نيازى به بررسى لايه هاى قبلى و بعدى نيست. به همين دليل امروزه مسيرياب هايى با قابليت انجام وظايف لايه اول ديواره آتش عرضه شده اند كه با دريافت بسته آنها را غربال كرده و به بسته هاى غيرمجاز اجازه عبور نمى دهند.
با توجه به سرعت اين لايه هر چه قوانين سختگيرانه ترى براى عبور بسته ها از اين لايه وضع شود بسته هاى مشكوك بيشترى حذف مى شوند و حجم پردازش كمترى به لايه هاى بالاتر اعمال مى شود.
•••
در لايه دوم فيلدهاى سرآيند لايه انتقال بررسى مى شوند:
شماره پورت پروسه مبدأ و مقصد: با توجه به اين مسئله كه شماره پورت هاى استاندارد شناخته شده اند ممكن است مدير ديواره آتش بخواهد مثلاً سرويس FTP فقط براى كاربران داخل شبكه وجود داشته باشد بنابراين ديواره آتش بسته هاى TCP با شماره پورت ۲۰ و ۲۱ كه قصد ورود يا خروج از شبكه را داشته باشند حذف مى كند و يا پورت ۲۳ كه مخصوص Telnet است اغلب بسته است. يعنى بسته هايى كه پورت مقصدشان ۲۳ است حذف مى شوند.
كدهاى كنترلى: ديواره آتش با بررسى اين كدها به ماهيت بسته پى مى برد و سياست هاى لازم براى حفاظت را اعمال مى كند. مثلاً ممكن است ديواره آتش طورى تنظيم شده باشد كه بسته هاى ورودى با SYN=1 را حذف كند. بنابراين هيچ ارتباط TCP از بيرون با شبكه برقرار نمى شود.
فيلد شماره ترتيب و :Acknowledgement بنابر قواعد تعريف شده توسط مدير شبكه قابل بررسى اند.
در اين لايه ديواره آتش با بررسى تقاضاى ارتباط با لايه TCP، تقاضاهاى غيرمجاز را حذف مى كند. در اين مرحله ديواره آتش نياز به جدولى از شماره پورت هاى غيرمجاز دارد. هر چه قوانين سخت گيرانه ترى براى عبور بسته ها از اين لايه وضع شود و پورت هاى بيشترى بسته شوند بسته هاى مشكوك بيشترى حذف مى شوند و حجم پردازش كمترى به لايه سوم اعمال مى شود.
•••
در لايه سوم حفاظت براساس نوع سرويس و برنامه كاربردى صورت مى گيرد:
در اين لايه براى هر برنامه كاربردى يك سرى پردازش هاى مجزا صورت مى گيرد. بنابراين در اين مرحله حجم پردازش ها زياد است. مثلاً فرض كنيد برخى از اطلاعات پست الكترونيكى شما محرمانه است و شما نگران فاش شدن آنها هستيد. در اينجا ديواره آتش به كمك شما مى آيد و برخى آدرس هاى الكترونيكى مشكوك را بلوكه مى كند، در متون نامه ها به دنبال برخى كلمات حساس مى گردد و متون رمزگذارى شده اى كه نتواند ترجمه كند را حذف مى كند. يا مى خواهيد صفحاتى كه در آنها كلمات كليدى ناخوشايند شما هست را حذف كند و اجازه دريافت اين صفحات به شما يا شبكه شما را ندهد.
• انواع ديواره هاى آتش
ديواره هاى آتش هوشمند:
امروزه حملات هكرها تكنيكى و هوشمند شده است به نحوى كه با ديواره هاى آتش و فيلترهاى معمولى كه مشخصاتشان براى همه روشن است نمى توان با آنها مقابله كرد. بنابراين بايد با استفاده از ديواره هاى آتش و فيلترهاى هوشمند با آنها مواجه شد.
از آنجا كه ديواره هاى آتش با استفاده از حذف بسته ها و بستن پورت هاى حساس از شبكه محافظت مى كنند و چون ديواره هاى آتش بخشى از ترافيك بسته ها را به داخل شبكه هدايت مى كنند، (چرا كه در غير اين صورت ارتباط ما با دنياى خارج از شبكه قطع مى شود)، بنابراين هكرها مى توانند با استفاده از بسته هاى مصنوعى مجاز و شناسايى پورت هاى باز به شبكه حمله كنند.
بر همين اساس هكرها ابتدا بسته هايى ظاهراً مجاز را به سمت شبكه ارسال مى كنند.
يك فيلتر معمولى اجازه عبور بسته را مى دهد و كامپيوتر هدف نيز چون انتظار دريافت اين بسته را نداشته به آن پاسخ لازم را مى دهد. بنابراين هكر نيز بدين وسيله از باز بودن پورت مورد نظر و فعال بودن كامپيوتر هدف اطمينان حاصل مى كند. براى جلوگيرى از آن نوع نفوذها ديواره آتش بايد به آن بسته هايى اجازه عبور دهد كه با درخواست قبلى ارسال شده اند.
حال با داشتن ديواره آتشى كه بتواند ترافيك خروجى شبكه را براى چند ثانيه در حافظه خود حفظ كرده و آن را موقع ورود و خروج بسته مورد پردازش قرار دهد مى توانيم از دريافت بسته هاى بدون درخواست جلوگيرى كنيم.
مشكل اين فيلترها زمان پردازش و حافظه بالايى است كه نياز دارند. اما در عوض ضريب اطمينان امنيت شبكه را افزايش مى دهند.

                                                                     
ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى:
ديواره هاى آتش هوشمند فقط نقش ايست بازرسى را ايفا مى كنند و با ايجاد ارتباط بين كامپيوترهاى داخل و خارج شبكه كارى از پيش نمى برد. اما ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى پس از ايجاد ارتباط فعاليت خود را آغاز مى كند. در اين هنگام ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى مانند يك واسطه عمل مى كند، به نحوى كه ارتباط بين طرفين به صورت غيرمستقيم صورت مى گيرد. اين ديواره هاى آتش در لايه سوم ديواره آتش عمل مى كنند، بنابراين مى توانند بر داده هاى ارسالى در لايه كاربرد نيز نظارت داشته باشند.
ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى باعث ايجاد دو ارتباط مى شود:
۱ - ارتباط بين مبدا و پروكسى
۲ - ارتباط بين پروكسى و مقصد
حال اگر هكر بخواهد ماشين هدف در داخل شبكه را مورد ارزيابى قرار دهد در حقيقت پروكسى را مورد ارزيابى قرار داده است و نمى تواند از داخل شبكه اطلاعات مهمى به دست آورد.
ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى به حافظه بالا و CPU بسيار سريع نياز دارند و از آنجايى كه ديواره هاى آتش مبتنى بر پروكسى بايد تمام نشست ها را مديريت كنند گلوگاه شبكه محسوب مى شوند. پس هرگونه اشكال در آنها باعث ايجاد اختلال در شبكه مى شود.      


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ساعت ۱۲:۰۴ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

چند نکته مهم اینترنتی

 

 

خطوط را "خرچنگ قورباغه" مي بينيد؟ فرار نكنيد


بسياري از افراد هنگام مواجهه با صفحات فارسي اي كه در آنها بجاي حروف درست فارسي اشكال عجيب غريب ديده مي شوند، به سرعت سايت را ترك مي كنند. البته اين را ه مناسبي براي تنبيه طراحان صفحات وبي است كه در صفحه وب خود اين مشكل را دارند. ولي چنانچه بخواهيد مي توانيد، احتمالا صفحه را درست كنيد. كليك راست موس را فشار دهيد، از صفحه باز شده، گزينه encoding را انتخاب كنيد. براي درست ديدن صفحات فارسي، يكي يكي گزينه هاي زير را انتخاب كنيد تا ببينيد، كداميك جواب مي دهد: Windows (Arabic) Windows (Western) UTF-8 يعني ابتدا از گزينه، encoding، windows(Arabic) را انتخاب كنيد، اگر صفحه درست شد كه هيچ ولي اگر درست نشد،‌ مجددا كليك راست كرده encoding و سپس windows (western) را انتخاب كنيد، اگر صفحه درست شد كه هيچ ولي اگر درست نشد، گزينه سوم (يعني UTF-8) را امتحان كنيد. اگر هيچكدام نشد،‌ ببينيد (احتمالا در صفحه اول سايت) آيا صفحه فارسي با قلم خاصي نوشته شده در نتيجه از شما خواهش شده كه : "ابتدا قلم ما را نصب كنيد"؟ در اينصورت مجبوريد ابتدا آن فونت را به شكل زير نصب كنيد:
1ـ فونت را دانلود كنيد.
2ـ در پنجره control panel روي fonts دوبار كليك كنيد تا پنجره مورد نظر باز شود.
3ـ گزينه Install new font را از منوي File همان پنجره Fonts انتخاب كنيد.
4ـ مسير فونت مورد نظر را از پنجره هاي ليست Folders، Drives همان پنجره مشخص كنيد. سپس فونت شما در پنجره كوچك list of fonts ظاهر مي شود.
5ـ حال آن را انتخاب و ok بزنيد تا فونت مورد نظر روي سيستم نصب شود. پس از اين با زدن refresh صفحه وب مورد نظر،‌ مي توانيد آن را به راحتي بخوانيد. ولي اگر باز مشكل داشتيد، روي صفحه وب،‌كليك راست كنيد و در encoding گزينه User defined را انتخاب كنيد. قاعدتا با refresh كردن بايد بتوانيد صفحه را بخوانيد

امان از اين فريم ها!                             
در واقع بايد گفت امان از اين طراحان صفحات وب كه هنوز ول كن فريم نيستند، با اينكه مي دانند اكثر مردم از آن خوششان نمي آيد. (وقتي در اينترنت به صفحه اي برمي خوريد كه نواحي مختلف آن مستقلا scrollbar دارند و با آنها بالا و پايين مي روند، به صفحه اي فريم دار برخورد كرده ايد).
هر وقت خواستيد يك فريم از يك پنجره فريم دار را save كنيد يا پرينت بگيريد، براي اينكه مطمئن باشيد صفحه مورد نظر save مي شود و يا يك "صفحه تر و تميز بدون فريم" پرينت مي گيريد، ابتدا بايد صفحه مورد نظر را از توي فريم بيرون بكشيد. چطوري؟ روي صفحه فريم مورد نظر كليك راست كنيد و بياييد روي properties، سپس كليد موس را رها كنيد تا صفحه properties باز شود. آيا در اين صفحه آدرسي جلوي عبارت URL مي بينيد؟ اين آدرس را در جعبه آدرس مرورگرتان بنويسيد و كليد enter را بزنيد، بله حالا همان صفحه را تر و تميز و بدون فريم مي توانيد مشاهده كنيد.
راستي.... لازم نيست آدرس جلوي عبارت URL را در جعبه آدرس مرورگرتان تايپ كنيد، آن را هاي لايت (select) كنيد (كرزر را ابتداي آن قرار دهيد، كليد چپ موس را فشار دهيد و توسط موس كرزر را روي تمام آدرس بكشيد تا تماما آبي شود) سپس كليك راست، copy . بعد روي جعبه آدرس رفته، تمام آدرس قبلي را هاي لايت كنيد سپس كليك راست paste . بله كار انجام شده است

 

بجاي عكس ، يك مربع حاوي ضربدر قرمز رنگ مي بينيد.


اينهم از خطاهاي طراح صفحه وب است ولي بد نيست اين راه را امتحان كنيد. شايد توانستيد عكس را ببينيد، ولي اگر جواب نداد ديگر كاري نمي شود كرد.
با موس كرزر را روي عكس ببريد. كليك راست موس كنيد. روي properties رفته و كليد موس را رها كنيد. در صفحه properties ، آدرس جلوي URL را در جعبه آدرس مرورگرتان بنويسيد (مثل حالت قبل) و enter كنيد، اگر عكس آمد، كه آمد اگر نه كاري نمي توان كرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ساعت ۱۱:۵۳ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

با كنفرانس ويدئويي آشنا شويد

تعريف سيستم ويدئو كنفرانس


ويدئو كنفرانس سيستمي است كه به واسطه آن و با كمك يك بستر مخابراتي مناسب ارتباط صوتي و تصويري بين دو يا چند نقطه به صورت همزمان برقرار و اشخاص حاضر در اين نقاط مي توانند به صورت همزمان صدا و تصوير طرف مقابل خود را دريافت كنند . اين جلسات همانند جلسات حضوري برگزار و از كيفيتي مشابه برخوردار است. بستر مخابراتي كه سيستم فوق جهت انتقال صدا و تصوير از آن استفاده مي كند، مي تواند چند نقطه كاملا متمايز كره زمين را به يكديگر متصل كند. حداقل سرعت بستر مخابراتي كه به واسطه آن مي توان 2 نقطه را به وسيله سيستم ويدئو كنفرانس به يكديگر متصل كرد 64Kbps است.
.با توجه به آن كه جهت ديدن تصوير طرف مقابل با كيفيت قابل قبول حداقل 25 فريم در ثانيه لازم است اين سوال مطرح مي شود كه چگونه خطوط مخابراتي با پهناي باند 64Kbps جوابگوي اين مهم است. يكي از اصولي كه در انتقال تصاوير در سيستم ويدئو كنفرانس گروهي حداقل سرعتي كه در نظر گرفته شده بين 128Kbps تا 2mbps است و در غالب موارد 384Kbps سرعت قابل قبولي است. در سيستم ويدئو كنفرانس گروهي به جاي برقراري ارتباط بين چندين نقطه در مناطق جغرافيايي مختلف به يكديگر متصل مي شود.
نكته قابل توجه آن كه حداقل سرعت خطوط مخابراتي مذكور توانايي برقراري سيستم ويدئو كنفرانس را داشته اما بديهي است جهت دريافت و ارسال تصاوير با كيفيت بهتر مي بايست از پهناي باند بيشتري استفاده كرد. با توجه به توانايي استفاده از بيشتر خطوط مخابراتي مي توان اين سيستم را بر پايه خطوط مخابراتي ISDN,FIBER OPTIC SATTELITE, WIRELESS,ETHERNET و ... فعال كرد.
يكي از بهترين عواملي كه باعث شده توضيحات مفصلي در خصوص بستر مخابراتي ارائه شود ان است كه سيستم ويدئو كنفرانس بر پايه اين بستر استوار مي شود و در حقيقت بستر مخابراتي نقش حياتي در بقاي ويدئو كنفرانس را داراست. علاوه بر فشرده سازي تصاوير در سيستم ويدئو كنفرانس بحث حفظ امنيت اطلاعات مبادله شده بين چند نقطه فيزيكي از مهمترين عواملي است كه باعث مي شود مديران نسبت به استفاده از ويدئو كنفرانس محتاطانه عمل كنند. برخي از شركت هاي سازنده سيستم ويدئو كنفرانس نظير SONY از روش Encryption اطلاعات استفاده مي كند. بدين صورت كه طرفين در ابتداي برقراري ارتباط نسبت به ورود يك كد بخصوص و يكسان اقدام مي كنند. در واقع به كمك اين روش نسبت به رمزگذاري اطلاعات اقدام مي كنند.
با اين روش امكان هرگونه شنود منتفي مي شود، چرا كه جهت رمزگشايي داشتن كليد خصوصي رمزگذاري الزامي است.
پارامترهايي كه در انتخاب سيستم ويدئو كنفرانس مي بايست مدنظر قرار گيرد علاوه بر بستر مخابراتي ذكر شده مارك و نوع محصولي است كه توسط كاربر انتخاب مي شود. توجه به اين نكته ضروري است كه بهترين انتخاب نبوده و موارد نظير گارانتي و پشتيباني محصول و خريد از نمايندگان رسمي مي بايست مدنظر قرار بگيرد.
برخي از سازندگان سيستم ويدئو كنفرانس سخت افزارهايي طراحي كرده اند كه در نگاه اوليه يك مانيتور LCD به نظر مي رسد، اما با كمي دقت مي توان دريافت كه يك دوربين در قسمت فوقاني و سيستم انتقال صدا در پايين مانيتور تعبيه شده است و در پشت آن قسمتي جهت اتصال يه شبكه وجود دارد ( ALL IN ONE ) جالب آن كه سخت افزار فوق علاوه بر ارائه سرويس ويدئو كنفرانس همانند يك مانيتور معمولي نيز عمل مي كند و كاربر بر حسب نياز خود مي تواند از سرويس ويدئو كنفرانس، مانيتور و يا هر دو استفاده كند.
كاربردهاي سيستم ويدئو كنفرانس
سيستم ويدئو كنفرانس با توجه به فراگير بودن در عرصه جغرافيايي كاربردهاي بسيار وسيعي داشته و هر روز بر گستره فعاليت آن افزوده مي شود، به صورت اختصار توضيحاتي در اين خصوص ارائه مي شود:


مراكز آموزشي
در بسياري از كشورهاي پيشرفته و صنعتي سيستم ويدئو كنفرانس يكي از ابزارهاي كارآمد اموزشي به شمار مي رود. اكثر مراكز علمي و تحقيقاتي در يالات متحده به سيستم هاي ويدئو كنفرانس تجهيز گشته و دانش پژوهان بدون نياز به حضور فيزيكي در جلسات و نبود محدوديت زماني و تعداد دانشجويان اقدام به يادگيري و مباحثه مي كنند. آمار و ارقام نشان مي دهد، اين سيستم نقش بسيار مهمي در كاهش هزينه هاي سفر اين گونه افراد داشته و يادگيري آنان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
عرصه و تجارت
بسياري از شركت هاي چند مليتي و يا مراكز تجاري كه داراي شعب مختلف با پراكندگي جغرافيايي هستند، جهت كاهش هزينه هاي درون شهري و يا برون شهري خود با برقراري سيستم ويدئو كنفرانس اقدام به برگزاري جلسات خود در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي مي كنند.
مراكز قضايي
سيستم ويدئو كنفرانس در قوه قضاييه يك تحول بزرگ در نظام دادرسي و حفظ حقوق وضعيت ترافيك و اتلاف زمان، يكي از مهمترين مسائلي است كه با استفاده از سيستم ويدئو كنفرانس حل شده و اصحاب جلسات مي توانند بدون جا به جايي فيزيكي از محل كار خود در جلسات حور يافته و اقدام به رتق و فتق امور كنند.
مراكز آموزشي
سيستم فوق نقش خود را در مراكز آموزشي به اثبات رسانيده و مدت هاي مديدي است كه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي از اين روش جهت حضور دانش پژوهان در جلسات آموزشي استفاده مي كنند. نبود محدوديت در تعداد دانش پژوهان در كلاس هاي فوق، نبود محدوديت زمان و مكان، پرسش و پاسخ هاي مستقيم و محاوره اي، جذب اساتيدي كه به واسطه ضيق وقت امكان حضور در جلسات برخي از مراكز علمي را پيدا نمي كنند و از همه مهمتر كاهش هزينه دانش پژوهان و اساتيد در سفرهاي درون شهري و برون شهري از مهمترين دلايلي است كه مي توان به بهانه آن رويكرد به روش فوق را مثبت ارزيابي كرد.
با استفاده از تكنولوژي فوق مي توان به جاي جابه جاي افراد، دانش و توان تصميم گيري آنها را منتقل و از حداكثر زمان استفاده كرد

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۸۶ساعت ۱۹:۳۰ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(2)

GPSچيست؟

                                           

سيستم مكان ياب جهاني (Global Positioning Systems) يا GPS يك سيستم راهبري و مسيريابي ماهواره اي است كه از شبكه اي با ۲۴ ماهواره ساخته شده است.

به گزارش بخش آموزش شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاری موج، اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است . اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي تهيه شد ولي از سال ۱۹۸۰ استفاده ي همگاني از آن آزاد و آغاز شد.

خدمات اين مجموعه در هر شرايط آب و هوايي و در هر نقطه از كره ي زمين در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پديد آوردنگان اين سيستم، هيچ حق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن كاملا رايگان ميباشد.
GPS چگونه كار مي كند؟
ماهواره هاي اين سيستم، در مداراتي دقيق هر روز ۲ بار بدور زمين مي گردند و اطلاعاتي را به زمين مخابره مي كنند. گيرنده هاي GPS اين اطلاعات را دريافت كرده و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده را روي كره ي زمين محاسبه مي كنند.
در واقع گيرنده زمان فرستاده سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي كند. از اختلاف اين دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي گردد. حال اين عمل را با داده هاي دريافتي از چند ماهواره ديگر تكرار مي كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده را با اختلافي ناچيز در ميبابد.


گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل ۳ ماهواره براي محاسبه ۲ بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيايي، و همچنين دريافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است.
با ادامه ي دريافت اطلاعات از ماهواره ها گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسيرپيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسياري اطاعات مفيد ديگر مي نمايد.
ماهواره هاي سيستم
۲۴ ماهواره ي GPS در مدارهايي بفاصله ۳۶۶۰۰ كيلومتري از سطح دريا گردش مي كنند. هر ماهواره دقيقا طي ۱۲ ساعت با سرعت ۱۱ هزار كيلومتر بر ساعت يك دور كامل بدور زمين مي گردد.
اين ماهواره ها نيروي خود را از خورشيد تامين مي كنند ولي باتري هايي نيز براي زمانهاي خورشيد گرفتگي و يا مواقعي كه در سايه ي زمين حركت مي كنند بهمراه دارند. راكتهاي كوچكي نيز ماهواره ها را در مسير درست نگاه مي دارند. به اين ماهواره ها NAVSTAR نيز گفته مي شود.
در اينجا به برخي مشخصه هاي جالب اين سيستم اشاره مي كنيم:
• اولين ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ در مدار زمين قرار گرفت.
• در سال ۱۹۹۴ شبكه ۲۴ عددي NAVSTAR تكميل شد.
• عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است كه پس از آن جايگزين مي گردد.
• هر ماهواره حدود ۲۰۰۰ پاوند وزن دارد و درازاي باتري هاي خورشيدي آن ۵.۵ متر است.
• انرژي مصرفي هر ماهواره، كمتر از ۵۰ وات ميباشد.


گيرنده ي GPS
بسته به نوع مصرف و بودجه مي توانيد از گستره ي زيادي از گيرنده هاي GPS بهره ببريد. همچنين، بايد از در دسترس بودن نقشه ي مناسب و بروز (up-to-date) براي منطقه ي مورد استفاده تان، اطمينان حاصل كنيد.
امروزه بهاي گيرنده هاي GPS بطور چشمگيري كاهش پيدا كرده و هم اكنون در اروپا با بهايي برابر با يك گوشي متوسط موبايل نيز مي توان گيرنده GPS تهيه كرد.
امروزه در كشورهاي توسعه يافته از اين سيستم جهت كمك به راهبري خودرو، كشتي و انواع وسايل نقليه ي ديگر بهره گيري مي شود.
هر چه نقشه هاي منطقه اي كه در حافظه گيرنده بارگذاري مي شود دقيق تر باشد، سرويسهايي كه از GPS مي توان دريافت داشت نيز بهتر ميشود.
براي نمونه مي توان از GPS مسير نزديكنرين پمپ بنزين، تعميرگاه و يا ايستگاه قطار را پرسيد و مسير پيشنهادي را دنبال كرد. دقت مكانيابي اين سيستم در حد چند متر است كه بسته به كيفيت گيرنده تغيير مي كند.
از سيستم مكان ياب جهاني مي توان در كارههايي چون نقشه برداري و مساحي، پروژه هاي عمراني، كوهنوردي، كايت سواري، سفر در مناطق ناشناخته، كشتي راني و قايقراني، عمليات نجات هنگام وقوع سيل و زمينلرزه و هر فعاليت ديگر كه نيازمند محل يابي باشد، بهره برد.

+ نوشته شده در ۲/۱۰/۱۳۸۶ساعت ۲۱:۳۶ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(1)

معرفی چند موتور جستجوگر

این هفته می خوام شما رو از قید و بندgoogle رها کنم تا شما از موتورهای جستجوی دیگه هم استفاده کنید

معرفی انواع موتورهای جستجوگر :

۱- جستجو گر dogpile 

 

 

 

 

۲- جستجو گر mamma 

 

 

 

 

۳- جستجو گر ask 

 

 

4- جستجو گر  about 

 

 

5- جستجو گر google

 

اگر در جستجوي google كلمه define:cyber law  را تايپ كنيم فقط تعريف آن مفاهيم را نشان مي دهد.

define در واقع معرف نام گزاره است يا به طور دقيق تر دستور نجات است و ما را سريع با موضوعات جديد آشنا مي كند.

نمونه : define:online journalism

 

6- جستجو گر yahoo 

 

۷- جستجو گر vivisimo یا clusty

 

۸- جستجو گر surfwax 

 

 

 

9- جستجو گر copernic 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲/۱۰/۱۳۸۶ساعت ۲۱:۰۸ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(1)

بررسی دلایل مختلف پاک شدن آفلاینهای دریافتی در یاهو مسنجر و حل این مشکل

                                           یکی از مهمترین دغدغه هایی که کاربران یاهو مسنجر با آن مواجه هستند از بین رفتن آفلاین هایی است که دوستان برای آنها ارسال میکنند. به اصطلاح گاهی آفلاینهای یاهو مسنجر میپرد. این موضوع دلایل مختلفی دارد. در این ترفند قصد داریم به بررسی دلایل مختلف این پیش آمد بپردازیم و راه حل ساده مشاهده مجدد آفلاینها را به شما معرفی کنیم.

به گزارش بخش آموزش شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از http://www.tarfandestan.com ، اما دلایلی که باعث میشوند آفلاینهای ما پاک شوند:

پائين بودن سرعت وصل شدن به سرور ياهو


از آنجايي که بيشتر کاربران اينترنتي در ايران از سرويس اينترنتي تلفني يا Dialup استفاده مي کنند، از سرعت پائيني برخوردارند. و موقع وصل شدن به سرور ياهو مسنجر، به دليل اين که ارسال بسته هاي اينترنتي (Packets) به سرور ياهو بيش از حد معمول طول مي کشد، لذا تصور ياهو بر اين مي شود که شما قطع شده ايد و بايد دوباره وصل شويد. در حالي که نصف عمليات Login شدن را انجام داده ايد.در اين حالت، به دليل اين که يک ارتباط (ولو ناموفق) با ياهو برقرار شده است، ياهو با احتساب اين که شما به سرور وصل شده ايد، آفلاين ها را براي شما ارسال مي کند. و از محل نگهداري آن پاک مي شود. و چون شما در برقراري تماس با ياهو ناموفق بوده ايد، لذا دوباره وصل مي شويد. که اين عمل باعث مي شود آفلاين هاي شما بپرد. چون طبق تصور ياهو، ديگر آفلايني وجود ندارد که براي شما ارسال شود.البته در نسخه هاي 5 و به قبل ياهو مسنجر، هيچ وقت آفلاينها پاک نمي شدند. و خود شما بايد آنها را پاک مي کرديد.

بد شانسي در ارتباط اينترنت


چنانچه وقتي مسنجر شما در حال بالا آمدن باشد و به طور تصادفي اينترنت شما قطع (Disconnect) شود، متاسفانه پنجره آفلاين هاي شما خود به خود بسته مي شود. که البته اين کار نتيجه برنامه نويسي بد اين قسمت ياهو مسنجر است. البته چنانچه از پشت LAN به ياهو وصل شده باشيد، کمي طول مي کشد تا قطع بودن شما به برنامه ياهو مسنجر ثابت شود.

زياد بودن بيش از حد آفلاين ها


کساني که افراد زيادي آنها را Add کرده اند و مرتبا Send To All از افراد مختلف دريافت مي‌کنند، معمولا در دريافت آفلاين ها مشکل دارند. چون ياهو از يک حدي بيشتر آفلاين ها را نگهداري نمي کند و چنانچه به بيش از حد مورد نظر برسد، تنها تعداد خاصي از آخرين آفلاين ها به نمايش در مي آيند و بقيه دور ريخته مي شوند.

دير به دير Login کردن به ياهو مسنجر


چنانچه شما يک مدت طولاني، مثلا چند ماه به ياهو مسنجر Login نکنيد، آفلاين هاي شما مي‌پرد.

دير رسيدن آفلاين ها به دست شما
گاهي اوقات به دلايل نامشخص، آفلاين ها دير به دست شما مي رسند. مثلا، فردي ديروز براي شما آفلاين گذاشته، اما شما امروز وقتي وارد مسنجر مي شويد آفلاين را نمي بينيد. بلکه ممکن است در دفعات بعدي آن آفلاين به دست شما برسد.


اما چه کنیم که آفلاینهای خودمان را مجدد مشاهده کنیم؟ بدین منظور باید قسمت Message Archive یاهو مسنجر را فعال کنیم.
بدین منظور از منوی Messenger به Preferences بروید. حالا به قسمت Archive رفته و تیک گزینه Yes , save all of my messages را بزنید. اکنون OK کرده و خارج شوید.
پس از این کار تمامی آفلاینهایی که برای شما ارسال میشود در داخل Message Archive ذخیره میشود. برای مشاهده این قسمت از منوی Contacts به Message Archive بروید.
تنها دقت کنید آفلاینهایی که برایتان ارسال میشود ولی هرگز به دست شما نمیرسند طبعأ در این قسمت هم ذخیره نمیشوند.

+ نوشته شده در ۲۸/۹/۱۳۸۶ساعت ۱۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(1)

GPSچيست؟

                             

سيستم مكان ياب جهاني (Global Positioning Systems) يا GPS يك سيستم راهبري و مسيريابي ماهواره اي است كه از شبكه اي با ۲۴ ماهواره ساخته شده است.

به گزارش بخش آموزش شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاری موج، اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است . اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي تهيه شد ولي از سال ۱۹۸۰ استفاده ي همگاني از آن آزاد و آغاز شد.

خدمات اين مجموعه در هر شرايط آب و هوايي و در هر نقطه از كره ي زمين در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پديد آوردنگان اين سيستم، هيچ حق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن كاملا رايگان ميباشد.
GPS چگونه كار مي كند؟
ماهواره هاي اين سيستم، در مداراتي دقيق هر روز ۲ بار بدور زمين مي گردند و اطلاعاتي را به زمين مخابره مي كنند. گيرنده هاي GPS اين اطلاعات را دريافت كرده و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده را روي كره ي زمين محاسبه مي كنند.
در واقع گيرنده زمان فرستاده سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي كند. از اختلاف اين دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي گردد. حال اين عمل را با داده هاي دريافتي از چند ماهواره ديگر تكرار مي كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده را با اختلافي ناچيز در ميبابد.


گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل ۳ ماهواره براي محاسبه ۲ بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيايي، و همچنين دريافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است.
با ادامه ي دريافت اطلاعات از ماهواره ها گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسيرپيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسياري اطاعات مفيد ديگر مي نمايد.
ماهواره هاي سيستم
۲۴ ماهواره ي GPS در مدارهايي بفاصله ۳۶۶۰۰ كيلومتري از سطح دريا گردش مي كنند. هر ماهواره دقيقا طي ۱۲ ساعت با سرعت ۱۱ هزار كيلومتر بر ساعت يك دور كامل بدور زمين مي گردد.
اين ماهواره ها نيروي خود را از خورشيد تامين مي كنند ولي باتري هايي نيز براي زمانهاي خورشيد گرفتگي و يا مواقعي كه در سايه ي زمين حركت مي كنند بهمراه دارند. راكتهاي كوچكي نيز ماهواره ها را در مسير درست نگاه مي دارند. به اين ماهواره ها NAVSTAR نيز گفته مي شود.
در اينجا به برخي مشخصه هاي جالب اين سيستم اشاره مي كنيم:
• اولين ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ در مدار زمين قرار گرفت.
• در سال ۱۹۹۴ شبكه ۲۴ عددي NAVSTAR تكميل شد.
• عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است كه پس از آن جايگزين مي گردد.
• هر ماهواره حدود ۲۰۰۰ پاوند وزن دارد و درازاي باتري هاي خورشيدي آن ۵.۵ متر است.
• انرژي مصرفي هر ماهواره، كمتر از ۵۰ وات ميباشد.


گيرنده ي GPS
بسته به نوع مصرف و بودجه مي توانيد از گستره ي زيادي از گيرنده هاي GPS بهره ببريد. همچنين، بايد از در دسترس بودن نقشه ي مناسب و بروز (up-to-date) براي منطقه ي مورد استفاده تان، اطمينان حاصل كنيد.
امروزه بهاي گيرنده هاي GPS بطور چشمگيري كاهش پيدا كرده و هم اكنون در اروپا با بهايي برابر با يك گوشي متوسط موبايل نيز مي توان گيرنده GPS تهيه كرد.
امروزه در كشورهاي توسعه يافته از اين سيستم جهت كمك به راهبري خودرو، كشتي و انواع وسايل نقليه ي ديگر بهره گيري مي شود.
هر چه نقشه هاي منطقه اي كه در حافظه گيرنده بارگذاري مي شود دقيق تر باشد، سرويسهايي كه از GPS مي توان دريافت داشت نيز بهتر ميشود.
براي نمونه مي توان از GPS مسير نزديكنرين پمپ بنزين، تعميرگاه و يا ايستگاه قطار را پرسيد و مسير پيشنهادي را دنبال كرد. دقت مكانيابي اين سيستم در حد چند متر است كه بسته به كيفيت گيرنده تغيير مي كند.
از سيستم مكان ياب جهاني مي توان در كارههايي چون نقشه برداري و مساحي، پروژه هاي عمراني، كوهنوردي، كايت سواري، سفر در مناطق ناشناخته، كشتي راني و قايقراني، عمليات نجات هنگام وقوع سيل و زمينلرزه و هر فعاليت ديگر كه نيازمند محل يابي باشد، بهره برد.

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

چند نکته مهم اینترنتی

خطوط را "خرچنگ قورباغه" مي بينيد؟ فرار نكنيد


بسياري از افراد هنگام مواجهه با صفحات فارسي اي كه در آنها بجاي حروف درست فارسي اشكال عجيب غريب ديده مي شوند، به سرعت سايت را ترك مي كنند. البته اين را ه مناسبي براي تنبيه طراحان صفحات وبي است كه در صفحه وب خود اين مشكل را دارند. ولي چنانچه بخواهيد مي توانيد، احتمالا صفحه را درست كنيد. كليك راست موس را فشار دهيد، از صفحه باز شده، گزينه encoding را انتخاب كنيد. براي درست ديدن صفحات فارسي، يكي يكي گزينه هاي زير را انتخاب كنيد تا ببينيد، كداميك جواب مي دهد: Windows (Arabic) Windows (Western) UTF-8 يعني ابتدا از گزينه، encoding، windows(Arabic) را انتخاب كنيد، اگر صفحه درست شد كه هيچ ولي اگر درست نشد،‌ مجددا كليك راست كرده encoding و سپس windows (western) را انتخاب كنيد، اگر صفحه درست شد كه هيچ ولي اگر درست نشد، گزينه سوم (يعني UTF-8) را امتحان كنيد. اگر هيچكدام نشد،‌ ببينيد (احتمالا در صفحه اول سايت) آيا صفحه فارسي با قلم خاصي نوشته شده در نتيجه از شما خواهش شده كه : "ابتدا قلم ما را نصب كنيد"؟ در اينصورت مجبوريد ابتدا آن فونت را به شكل زير نصب كنيد:
1ـ فونت را دانلود كنيد.
2ـ در پنجره control panel روي fonts دوبار كليك كنيد تا پنجره مورد نظر باز شود.
3ـ گزينه Install new font را از منوي File همان پنجره Fonts انتخاب كنيد.
4ـ مسير فونت مورد نظر را از پنجره هاي ليست Folders، Drives همان پنجره مشخص كنيد. سپس فونت شما در پنجره كوچك list of fonts ظاهر مي شود.
5ـ حال آن را انتخاب و ok بزنيد تا فونت مورد نظر روي سيستم نصب شود. پس از اين با زدن refresh صفحه وب مورد نظر،‌ مي توانيد آن را به راحتي بخوانيد. ولي اگر باز مشكل داشتيد، روي صفحه وب،‌كليك راست كنيد و در encoding گزينه User defined را انتخاب كنيد. قاعدتا با refresh كردن بايد بتوانيد صفحه را بخوانيد

امان از اين فريم ها!                             
در واقع بايد گفت امان از اين طراحان صفحات وب كه هنوز ول كن فريم نيستند، با اينكه مي دانند اكثر مردم از آن خوششان نمي آيد. (وقتي در اينترنت به صفحه اي برمي خوريد كه نواحي مختلف آن مستقلا scrollbar دارند و با آنها بالا و پايين مي روند، به صفحه اي فريم دار برخورد كرده ايد).
هر وقت خواستيد يك فريم از يك پنجره فريم دار را save كنيد يا پرينت بگيريد، براي اينكه مطمئن باشيد صفحه مورد نظر save مي شود و يا يك "صفحه تر و تميز بدون فريم" پرينت مي گيريد، ابتدا بايد صفحه مورد نظر را از توي فريم بيرون بكشيد. چطوري؟ روي صفحه فريم مورد نظر كليك راست كنيد و بياييد روي properties، سپس كليد موس را رها كنيد تا صفحه properties باز شود. آيا در اين صفحه آدرسي جلوي عبارت URL مي بينيد؟ اين آدرس را در جعبه آدرس مرورگرتان بنويسيد و كليد enter را بزنيد، بله حالا همان صفحه را تر و تميز و بدون فريم مي توانيد مشاهده كنيد.
راستي.... لازم نيست آدرس جلوي عبارت URL را در جعبه آدرس مرورگرتان تايپ كنيد، آن را هاي لايت (select) كنيد (كرزر را ابتداي آن قرار دهيد، كليد چپ موس را فشار دهيد و توسط موس كرزر را روي تمام آدرس بكشيد تا تماما آبي شود) سپس كليك راست، copy . بعد روي جعبه آدرس رفته، تمام آدرس قبلي را هاي لايت كنيد سپس كليك راست paste . بله كار انجام شده است

 

بجاي عكس ، يك مربع حاوي ضربدر قرمز رنگ مي بينيد.


اينهم از خطاهاي طراح صفحه وب است ولي بد نيست اين راه را امتحان كنيد. شايد توانستيد عكس را ببينيد، ولي اگر جواب نداد ديگر كاري نمي شود كرد.
با موس كرزر را روي عكس ببريد. كليك راست موس كنيد. روي properties رفته و كليد موس را رها كنيد. در صفحه properties ، آدرس جلوي URL را در جعبه آدرس مرورگرتان بنويسيد (مثل حالت قبل) و enter كنيد، اگر عكس آمد، كه آمد اگر نه كاري نمي توان كرد.

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

معرفی چند موتور جستجوگر

این هفته می خوام شما رو از قید و بندgoogle رها کنم تا شما از موتورهای جستجوی دیگه هم استفاده کنید

معرفی انواع موتورهای جستجوگر :

۱- جستجو گر dogpile 

 

 

 

 

۲- جستجو گر mamma 

 

 

 

 

۳- جستجو گر ask 

 

 

4- جستجو گر  about 

 

 

5- جستجو گر google

 

اگر در جستجوي google كلمه define:cyber law  را تايپ كنيم فقط تعريف آن مفاهيم را نشان مي دهد.

define در واقع معرف نام گزاره است يا به طور دقيق تر دستور نجات است و ما را سريع با موضوعات جديد آشنا مي كند.

نمونه : define:online journalism

 

6- جستجو گر yahoo 

 

۷- جستجو گر vivisimo یا clusty

 

۸- جستجو گر surfwax 

 

 

 

9- جستجو گر copernic 

 

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

بررسی دلایل مختلف پاک شدن آفلاینهای دریافتی در یاهو مسنجر و حل این مشکل

 

                                           یکی از مهمترین دغدغه هایی که کاربران یاهو مسنجر با آن مواجه هستند از بین رفتن آفلاین هایی است که دوستان برای آنها ارسال میکنند. به اصطلاح گاهی آفلاینهای یاهو مسنجر میپرد. این موضوع دلایل مختلفی دارد. در این ترفند قصد داریم به بررسی دلایل مختلف این پیش آمد بپردازیم و راه حل ساده مشاهده مجدد آفلاینها را به شما معرفی کنیم.

به گزارش بخش آموزش شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از http://www.tarfandestan.com ، اما دلایلی که باعث میشوند آفلاینهای ما پاک شوند:

پائين بودن سرعت وصل شدن به سرور ياهو


از آنجايي که بيشتر کاربران اينترنتي در ايران از سرويس اينترنتي تلفني يا Dialup استفاده مي کنند، از سرعت پائيني برخوردارند. و موقع وصل شدن به سرور ياهو مسنجر، به دليل اين که ارسال بسته هاي اينترنتي (Packets) به سرور ياهو بيش از حد معمول طول مي کشد، لذا تصور ياهو بر اين مي شود که شما قطع شده ايد و بايد دوباره وصل شويد. در حالي که نصف عمليات Login شدن را انجام داده ايد.در اين حالت، به دليل اين که يک ارتباط (ولو ناموفق) با ياهو برقرار شده است، ياهو با احتساب اين که شما به سرور وصل شده ايد، آفلاين ها را براي شما ارسال مي کند. و از محل نگهداري آن پاک مي شود. و چون شما در برقراري تماس با ياهو ناموفق بوده ايد، لذا دوباره وصل مي شويد. که اين عمل باعث مي شود آفلاين هاي شما بپرد. چون طبق تصور ياهو، ديگر آفلايني وجود ندارد که براي شما ارسال شود.البته در نسخه هاي 5 و به قبل ياهو مسنجر، هيچ وقت آفلاينها پاک نمي شدند. و خود شما بايد آنها را پاک مي کرديد.

بد شانسي در ارتباط اينترنت


چنانچه وقتي مسنجر شما در حال بالا آمدن باشد و به طور تصادفي اينترنت شما قطع (Disconnect) شود، متاسفانه پنجره آفلاين هاي شما خود به خود بسته مي شود. که البته اين کار نتيجه برنامه نويسي بد اين قسمت ياهو مسنجر است. البته چنانچه از پشت LAN به ياهو وصل شده باشيد، کمي طول مي کشد تا قطع بودن شما به برنامه ياهو مسنجر ثابت شود.

زياد بودن بيش از حد آفلاين ها


کساني که افراد زيادي آنها را Add کرده اند و مرتبا Send To All از افراد مختلف دريافت مي‌کنند، معمولا در دريافت آفلاين ها مشکل دارند. چون ياهو از يک حدي بيشتر آفلاين ها را نگهداري نمي کند و چنانچه به بيش از حد مورد نظر برسد، تنها تعداد خاصي از آخرين آفلاين ها به نمايش در مي آيند و بقيه دور ريخته مي شوند.

دير به دير Login کردن به ياهو مسنجر


چنانچه شما يک مدت طولاني، مثلا چند ماه به ياهو مسنجر Login نکنيد، آفلاين هاي شما مي‌پرد.

دير رسيدن آفلاين ها به دست شما
گاهي اوقات به دلايل نامشخص، آفلاين ها دير به دست شما مي رسند. مثلا، فردي ديروز براي شما آفلاين گذاشته، اما شما امروز وقتي وارد مسنجر مي شويد آفلاين را نمي بينيد. بلکه ممکن است در دفعات بعدي آن آفلاين به دست شما برسد.


اما چه کنیم که آفلاینهای خودمان را مجدد مشاهده کنیم؟ بدین منظور باید قسمت Message Archive یاهو مسنجر را فعال کنیم.
بدین منظور از منوی Messenger به Preferences بروید. حالا به قسمت Archive رفته و تیک گزینه Yes , save all of my messages را بزنید. اکنون OK کرده و خارج شوید.
پس از این کار تمامی آفلاینهایی که برای شما ارسال میشود در داخل Message Archive ذخیره میشود. برای مشاهده این قسمت از منوی Contacts به Message Archive بروید.
تنها دقت کنید آفلاینهایی که برایتان ارسال میشود ولی هرگز به دست شما نمیرسند طبعأ در این قسمت هم ذخیره نمیشوند.

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۲ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)

+ نوشته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ساعت ۰۳:۴۱ توسط حسین ومجتبی اندرخوراواکبرپور دسته : نظر(0)